Close

Životopis

Damir Mataušić

Rođen je u Zagrebu 1954. godine. Diplomirao je na kiparskom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu 1979. u klasi prof. Želimira Janeša. Prvu medalju realizirao je 1973. godine i otada se pretežno bavi medaljom i malom plastikom kao likovnim izrazom.

Danas njegov opus čini preko 650 uglavnom dvostrano kovanih medalja i malih plastika. Autor je više od 200 medalja kovanih u zlatu i srebru te desetak godišnjih nagrada u kulturi, znanosti, sportu i javnom životu (nagrade „Marin Držić“, „Lovro Matačić“, „M. J. Zagorka“, „Ivo Horvat“, „Vicko Andrić“, „Stjepan Ivšić“, Mladost, Floraart).

Posebnu autorsku cjelinu čine 42 izvedena opticajna i jubilarna apoena kovanog novca Republike Hrvatske i 15 € za Republiku Irsku.

 U području spomeničke plastike u javnom prostoru realizirao je spomen-obilježje papi Ivanu Pavlu II. u Omišlju, skulpturu/maketu „Zagreb pozdravlja“, skulpturu „Bumbina livada“ na Bundeku u Zagrebu i skulpturu/maketu „Zrno soli“ u Stonu.

Autor je nekoliko sakralnih obilježja: oltar, oltarni križ i križni put crkve bl. Augustina Kažotića u Zagrebu, moćnika sv. Mirka u crkvi na Šestinama, a posebno treba izdvojiti projekt i izvedbu cjelokupnog interijera kapelice Marije Majke Crkve Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu izvedenog 2018. godine. Projekt čini oltar i 5 oltarnih reljefa, ambon, svetohranište, vječno svjetlo, procesijski križ, oltarni i uskrsni svijećnjak, škropionica, stropni reljef, sedes, stolci i klecala, prozorski crteži i gravure, rasvjeta i organizacija cjelokupnog prostora. Povodom izvedbe projekta izdana je posebna monografija Marija Majka Crkve. Kapelica Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu.

Dekanski i počasni lanci zaseban su opus. Izveo je sedam lanaca: dekanski lanac Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, lanac Međunarodne misije za znanost i mir, dekanski lanac Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, gradonačelnički lanac grada Hrvatska Kostajnica te predsjednički lanac Hrvatske odvjetničke komore, lanac velikog meštra družbe „Braća hrvatskoga zmaja“ i dekanski lanac KBF-a u Đakovu.

Damir Mataušić izlaže od 1974. godine. Priredio je 25 samostalnih izložbi, od kojih su najznačajnije: „Kritička retrospektiva“ u Modernoj galeriji u Zagrebu (2020.), u Gradskom muzeju u Osijeku (2013.), izložba u galeriji Forum (2010.), monografska izložba u galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu (2000.) te izložba u Dolenjskom muzeju u Sloveniji (2003.). Sudjelovao je na više od 100 skupnih izložbi, među kojima izdvajamo FIDEM (Internacionalna izložba medalja – Pariz, London, Budimpešta, Neuchatel, Den Haag, Lisabon, Colorado Springs, Glasgow, Sofija, Ottawa), te na izložbama skulptura u Austriji, Njemačkoj, Slovačkoj, Švicarskoj, Italiji, Mađarskoj i Americi. Dobitnik je nagrada na natječajima u Austriji (2000.) i Japanu (2001.). Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića odlikovan je 1996. godine, a 2019. dobitnik je nagrade Grand Prix na XIII. Memorijalu Ive Kerdića. Specijalizirao se izvodeći projekte u državnim kovnicama u Beču, Cardiffu i Budimpešti.

O radu Damira Mataušića izdane su tri monografije: godine 1993. autora Feđe Vukića „Damir Mataušić“ u izdanju Grafičkog zavoda Hrvatske; godine 1998. autora Bogdana Mesingera „Medaljer Damir Mataušić“ u izdanju Galerije Garestin iz Varaždina i MGC Klovićevi dvori iz Zagreba; i godine 2010. monografija istoga autora „Damir Mataušić“ s kompletnom bibliografijom i popisom radova, u izdanju Školske knjige iz Zagreba.

 Damir Mataušić sudjelovao je u radu više sveučilišnih tijela, upravnih i umjetničkih vijeća te prosudbenih i natječajnih tijela od nacionalnog i lokalnog značaja (prodekan za upravu i financije ALU Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik umjetničko-prosudbenog tijela za likovnu i primijenjenu umjetnost „Nagrade Vladimir Nazor“, član Rektorskog kolegija u širem sastavu Sveučilišta u Zagrebu, član Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu, član umjetničkog savjeta Memorijala Ive Kerdića u Osijeku, član Upravnog vijeća Moderne galerije u Zagrebu, član Vijeća umjetničkog područja Sveučilišta u Zagrebu, član Sveučilišnog povjerenstva za poslijediplomske specijalističke studije, član Matičnog povjerenstva za interdisciplinarno područje).

U klasi prof. Damira Mataušića diplomiralo je tridesetak studenata Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, više od 300 studenta pohađalo je izbornu nastavu kolegija, a 25 studenata iz Europe, Amerike, Kine, Egipta, Australije i drugih zemalja pohađalo je kolegij u sklopu Erasmus projekta razmjene studenata.

Kao redoviti profesor predaje na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, na Kiparskom odsjeku – usmjerenje Mala plastika i medaljerstvo (prediplomski, diplomski i poslijediplomski specijalistički i doktorski studij).

Živi i radi u Zagrebu.